Kvitfjell serien

Detaljer

Klare glass plaketter i 5 størrelser. Metall støtte på baksiden. Kvitfjell serien har på kort tid blitt svært populære. De minste størrelsene passer godt som deltagerpremie og de større størrelsene passer til premiering av større klasser.